Επιστημονικό Άρθρο

National Health Statistics Reports

Number 87 November 13, 2015
Estimated Prevalence of Autism and Other
Developmental Disabilities Following Questionnaire Changes

National Health Statistics Reports
Σύνδρομο Asperger: Οδηγός για εκπαιδευτικούς

Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη πρόκληση στο εκπαιδευτικό περιβάλλον.

Σύνδρομο Asperger: Οδηγός για εκπαιδευτικούς
The Pattern of Abilities and Development of Girls with Asperger's Syndrome

The overwhelming majority of referrals for a diagnostic assessment for Asperger’s Syndrome are boys. 

The Pattern of Abilities and Development of Girls with Asperger's Syndrome
«Ενδυνάμωση και υποστήριξη ομάδων οικογενειών ατόμων με αυτισμό»

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΑΧΥΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

«Ενδυνάμωση και υποστήριξη ομάδων οικογενειών ατόμων με αυτισμό»
∆υσκολίες στην επικοινωνία

<<Ενδυνάμωση και υποστήριξη ομάδων οικογενειών ατόμων με αυτισμό>>

∆υσκολίες στην επικοινωνία

Η Εκπαίδευση Αποτελεσματικού Γονέα
είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο σεμινάριο
που στοχεύει στην εκπαίδευση γονέων σε
δεξιότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας με
τα παιδιά τους.

Ενημερώσου
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΛΗΣΗ • ΕΛΕΝΗ ΛΟΥΒΡΟΥ

ΑΥΤΙΣΜΟΣ
Οι άγραφοι κανόνες
κοινωνικής συμπεριφοράς
για παιδιά 4-12 ετών

Περισσότερα

Θ η σ έ ω ς 3 5 , Μ α ρ ο ύ σ ι , Α τ τ ι κ ή
info@elenilouvrou.gr
+ 3 0 6 9 3 6 6 6 1 1 5 0

Εγγραφείτε στο Newsletter

Social Media