Σχολική προετοιμασία

Σχολική προετοιμασία για παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμό με στόχο την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικού. 

Σχολική προετοιμασία

Σχολική προετοιμασία για παιδιά που ανήκουν στο φάσμα του αυτισμό με στόχο την ομαλή μετάβαση από το νηπιαγωγείο στο δημοτικού. Το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνει κοινωνικούς και μαθησιακούς τομείς.

Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Αυτισμός)

Εξειδικευμένη ατομική ή/και ομαδική στήριξη
παιδιών, εφήβων και ενηλίκων που ανήκουν στο
φάσμα του αυτισμού.

Περισσότερα

Θ η σ έ ω ς 3 5 , Μ α ρ ο ύ σ ι , Α τ τ ι κ ή
info@elenilouvrou.gr
+ 3 0 6 9 3 6 6 6 1 1 5 0

Εγγραφείτε στο Newsletter

Social Media